Gerulata, Bratislava.sk

Rímsky vojenský tábor Gerulata v mestskej časti Rusovce

by spravca

Bratislavská mestská časť Rusovce je zaujímavá z viacerých pohľadov. Mimo miestny prekrásny no zanedbaný kaštieľ sa tu nachádzajú dva staršie kostoly, no tiež významná pamiatka z rímskych čias. Z dôb, kedy svetu vládla najmocnejšia ríša a na Slovensku sa nachádzala jej severná hranica takzvaná Limes Romanus. Vojenský tábor Gerulata sa podarilo objaviť v roku 1965. V 2. až 4. storočí nášho letopočtu šlo o súčasť opevnenia severnej hranice v provincii Panónia, výrazne tvorenou Dunajom.

Gerulata, Bratislava.sk

Čo vidieť
Základy stavieb, ktoré sa podarilo archeológom odhaliť, sú verejnosti sprístupnené. Ide o súčasť Múzea mesta Bratislava v ktorého miestnom areály sa nachádza aj výstavná miestnosť so zbierkovými predmetmi pripomínajúcimi si práve obdobie, kedy mala Gerulata strategický význam.

zdroj foto: Oficiálne stránky Bratislavy

You may also like

Leave a Comment