Nakupovanie a nákupy

Strávený čas s rodinou cez víkendy v nákupnom centre

by spravca

Či si to chceme priznať, alebo nie, mnohí odsudzujeme víkendy trávené v nákupných centrách. Nepokladáme to za typický program trávenia rodinného času, ale medzi takýmito kritikmi je mnoho tých, ktorí sa len vracajú do takéhoto centra, alebo ešte len chystajú. Jednak developery a prevádzkovatelia nákupných centier vytvárajú tieto miesta tak, aby poskytovali aj nákupné možnosti a zároveň aj možnosti zábavné, no v prvom rade je každé jedno miesto tohto typu profilované pre rodiny s deťmi. Vidíte to na košíkoch v tvare autíčok, na detských oddeleniach, rôznych hlúpostiach, ktoré sa rozbehnú po vložení mince, programoch na deň detí, na Mikuláša, či Vianoce. V niektorých nájdete figuríny z LEGO kociek, kostými z rozprávok, pieskové stavby, či sochy z filmov. Prvoradá je zábava a predaj celým rodinám, nie len jednej vekovej kategórii.

Nakupovanie a nákupy

Nemôžeme sa čomu diviť
Na druhej strane sa nemôžeme čomu diviť. Rodičia aj deti majú cez týždeň program pracovný a vzdelávací. Jediný priestor, kedy sa môže rodina zísť a ísť nakúpiť to, čo potrebujú deti aj rodičia, je víkend a teda nákupné centrum, kde je možné odparkovať raz a potom prechádzať viac obchodov. Konzumná súčasnosť je proti srsti odporcom moderných trendov a rodín, ktoré sa snažia byť bokom od týchto nechcených tradícií. Koniec koncov, často predpokladajú, že ide o ľudí pravidelne navštevujúcich nákupné centrá a sami preto navštevujú nákupné centrum s rodinou len občas. A práve to stačí. Len máloktorá rodina totiž chodí každý jeden víkend na spoločný nákup a pozeranie po obchodov. Stačí 5x za rok a ak s rovnakou periodicitou príde aj 10 000 ďalších rodín, nákupné centrá sú cez víkendy plné aj tak. Na to, aby niekto mohol kritizovať súčasný trend trávenia rodinného času pri nákupoch je nutné ako cieľ kritiky vyradiť všetky rodiny, ktoré majú voľno aj na strane rodiča aj na strane dieťaťa aj cez víkend, a medzi kritikmi samotnými vyraďme všetkých, ktorí majú rodinu a vôbec cez víkend spolu nechodia do nákupných centier. Zostane nám len 44 rodín v Bratislave a to len preto, že 28 z nich nemá vlastné auto a možno ani peniaze.

You may also like

Leave a Comment